5 آبان , 1401

تخفیف‌ها


تخفیف‌های ارائه شده در مرکز زبان‌های خارجی دانشگاه تهران به شرح زیر است:

۱ .دانشجويان دانشگاه تهران: ۲۰ درصد

۲. دانشجويان دانشكده زبان‌ها و ادبيات خارجی: ۲۵ درصد

۳. كاركنان دانشگاه تهران: ۴۰ درصد

۴. كاركنان دانشكده زبان‌ها و ادبيات خارجی: ۵۰ درصد

۵. جانبازان، ايثارگران، و خانواده شهدا: ۴۰ درصد

زبان آموزان واجد شرایط می‌توانند با ارائه مدرک معتبر از تخفیف‌های فوق بهره‌مند شوند.


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد