ژاپنی 11

ژاپنی 11


4,500,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/04/12

تاریخ پایان دوره 1401/05/18

یکشنبه 11:00 تا 12:30
پنجشنبه 11:00 تا 12:30

متد آموزشی: (میننا نُ نیهُن گُ) みんなの  

                    日本語

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد