ژاپنی 9

ژاپنی 9


4,500,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/04/07

تاریخ پایان دوره 1401/05/13

سه شنبه 19:00 تا 20:30
پنجشنبه 19:00 تا 20:30

متد آموزشی: (میننا نُ نیهُن گُ) みんなの  

                    日本語

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد