ژاپنی 7 ( مرور 1 تا 8)

ژاپنی 7 ( مرور 1 تا 8)


4,500,000 ریال
مدت زمان دوره: 12 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/04/07

تاریخ پایان دوره 1401/05/13

سه شنبه 17:00 تا 18:30
پنجشنبه 17:00 تا 18:30

متد آموزشی: (میننا نُ نیهُن گُ) みんなの  

                    日本語

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد