ژاپنی 3

ژاپنی 3


4,500,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/04/05

تاریخ پایان دوره 1401/05/11

یکشنبه 09:00 تا 10:30
سه شنبه 09:00 تا 10:30

متد آموزشی: (میننا نُ نیهُن گُ) みんなの  

                    日本語                     

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد