کره‌ای B1 - آنلاین

کره‌ای B1 - آنلاین


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/20

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

یکشنبه 18:30 تا 20:00
پنجشنبه 17:00 تا 18:30

مدرس: استاد جان محمدلو

طول دوره: 10 هفته، 10 جلسه سه ساعته، یک جلسه در هفته 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد