ایتالیایی 2

ایتالیایی 2


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

پنجشنبه 09:30 تا 12:30

مدرس: جناب آقای بهروز امین عسگری 

طول دوره: 10 هفته، 10 جلسه سه ساعته، یک جلسه در هفته

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد