ایتالیایی 1

ایتالیایی 1


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

پنجشنبه 13:00 تا 16:00

مدرس: جناب آقای بهروز امین عسگری 

طول دوره: 10 هفته، 10 جلسه سه ساعته، یک جلسه در هفته

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد