روسی B1- حضوری و آنلاین

روسی B1- حضوری و آنلاین


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

سه شنبه 09:30 تا 12:30

مدرس: سرکار خانم دکتر حسینی

طول دوره: 10 هفته، 10 جلسه سه ساعته، یک جلسه در هفته

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد