آلمانی A2.2

آلمانی A2.2


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

سه شنبه 16:30 تا 19:30

مدرس: سرکار خانم هما حسن کریمی

طول دوره: 10 جلسه (دو ماه و نیم) هر جلسه 3 ساعت 

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد