ژاپنی 2- آنلاین

ژاپنی 2- آنلاین


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

یکشنبه 16:30 تا 19:30
پنجشنبه 16:30 تا 19:30

مدرس: سرکار خانم رهبری‌فرد

طول دوره: 20 جلسه (دو ماه و نیم)، دو روز در هفته، هر جلسه 1.30 ساعت

متد آموزشی: میننا ن نیهن گ

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد