ژاپنی 10

ژاپنی 10


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

پنجشنبه 13:00 تا 16:00

مدرس: سرکار خانم خورشیدی

طول دوره: 10 جلسه (دو ماه و نیم) هر جلسه 3 ساعت

متد آموزشی: میننا ن نیهن گ

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد