ژاپنی 1

ژاپنی 1


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

پنجشنبه 09:30 تا 12:30

مدرس: جناب آقای مجید تفتی

طول دوره: 10 جلسه (دو ماه و نیم) هر جلسه 3 ساعت

متد آموزشی: میننا ن نیهن گ

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد