آلمانی A1.1

آلمانی A1.1


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/19

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

شنبه 16:30 تا 19:30

طول دور: 10 جلسه ، 3 ساعته

مدرس: سرکار خانم هدی صیام

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد