آلمانی A2.1

آلمانی A2.1


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 30 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/09/26

تاریخ پایان دوره 1401/12/29

یکشنبه 17:00 تا 20:30

مدرس: خانم کریمی

طول دوره: 10 جلسه (دو ماه و نیم) هر جلسه 3 ساعت


محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد