فرانسه A1.3

فرانسه A1.3


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/28

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

شنبه 15:00 تا 16:30
دوشنبه 15:00 تا 16:30

مدرس : سرکار خانم آیدا مجیدی

طول دوره: 12 جلسه یک ساعت و نیم، 2 روز در هفته

کتاب: Edito A 1

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد