فرانسه A1.1

فرانسه A1.1


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/29

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

شنبه 19:00 تا 20:30
سه شنبه 19:00 تا 20:30

مدرس : سرکار خانم الهه شهابی 

طول دوره: 12 جلسه یک ساعت و نیم، 2 روز در هفته

کتاب: Edito A 1

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد