چینی 1

چینی 1


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/31

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

شنبه 11:00 تا 12:30
شنبه 13:00 تا 14:30

مدرس: سرکار خانم ایمانی

طول دوره: 12 جلسه 3 ساعت، 1 روز در هفته

کتاب: 301

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد