ژاپنی 4 (آنلاین)

ژاپنی 4 (آنلاین)


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/31

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

دوشنبه 18:00 تا 19:30
چهارشنبه 18:00 تا 19:30

مدرس: سرکار خانم رقیه رهبری فرد

طول دوره12 جلسه (یک ماه و نیم) هر جلسه 1:30 ساعت،دو جلسه در هفته

متد آموزشی: میننا نیهن گ

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد