آلمانی A1.2 (فشرده)

آلمانی A1.2 (فشرده)


12,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/30

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

یکشنبه 17:00 تا 20:30
سه شنبه 17:00 تا 20:30

مدرس: سرکار خانم کریمی

طول دوره: 12 جلسه، هر جلسه 3 ساعتمحصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد