آلمانیA1.2

آلمانیA1.2


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/30

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

یکشنبه 19:00 تا 20:30
سه شنبه 19:00 تا 20:30

مدرس: سرکار خانم انتظاری

طول دوره: 12 جلسه (یک ماه و نیم) هر جلسه 1:30 ساعت

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد