چینی 2

چینی 2


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/30

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

دوشنبه 15:00 تا 18:30

مدرس: سرکار خانم زهرا ایمانی

طول دوره: 12 جلسه 3 ساعت، 1 روز در هفته

کتاب: 301

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد