ژاپنی 2

ژاپنی 2


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/27

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

شنبه 15:00 تا 16:30
دوشنبه 15:00 تا 16:30

مدرس: جناب آقای بهزاد ملکی

طول دوره: 12 جلسه (یک ماه و نیم) هر جلسه 1:30 ساعت

متد آموزشی: میننا ن نیهن گ

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد