انگلیسی CPI1 (فشرده)

انگلیسی CPI1 (فشرده)


12,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 45 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/27

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

یکشنبه 13:00 تا 16:15
سه شنبه 13:00 تا 16:15

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد