روسی A2

روسی A2


4,500,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/04/13

تاریخ پایان دوره 1401/05/19

دوشنبه 14:30 تا 13:00
چهارشنبه 14:30 تا 13:00

مدرس: سرکار خانم دکتر سمیه سادات حسینی

طول دوره: 12 جلسه یک ساعت و نیم، 2 روز در هفته

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد