روسی A1.1

روسی A1.1


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/28

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

یکشنبه 15:00 تا 16:30
سه شنبه 15:00 تا 16:30

مدرس: سرکار خانم دکتر سمیه سادات حسینی

طول دوره: 12 جلسه یک ساعت و نیم، 2 روز در هفته

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد