فرانسه A1.5

فرانسه A1.5


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 18 ساعت

تاریخ شروع دوره 1401/05/28

تاریخ پایان دوره 1401/07/30

شنبه 13:00 تا 14:30
دوشنبه 13:00 تا 14:30

مدرس : سرکار خانم آیدا مجیدی

طول دوره: 12 جلسه یک ساعت و نیم، 2 روز در هفته

کتاب: Edito A 1

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد