روسی A1- مجازی

شنبه 16:30 تا 19:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
روسی A1

یکشنبه 09:30 تا 12:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
روسی A2- حضوری و آنلاین

یکشنبه 13:00 تا 16:00

ثبت نام اطلاعات بیشتر
روسی B1- حضوری و آنلاین

سه شنبه 09:30 تا 12:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
روسی B2- حضوری و آنلاین

سه شنبه 13:00 تا 16:00

ثبت نام اطلاعات بیشتر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد