انگلیسی UI1

یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
انگلیسی S2

یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
انگلیسی CPI1 (فشرده)

یکشنبه 13:00 تا 16:15,سه شنبه 13:00 تا 16:15

ثبت نام اطلاعات بیشتر
انگلیسی CE2 (فشرده)

شنبه 16:30 تا 19:45,دوشنبه 16:30 تا 19:45

ثبت نام اطلاعات بیشتر
انگلیسی E2

دوشنبه 19:00 تا 20:30,چهارشنبه 19:00 تا 20:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
انگلیسی PI2

دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد