اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌

  • 1 دی , 1397
  • 6570 نفر
  • کد خبر 100067
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع ترم جدید کلاس مکالمه آلمانی سطح مبتدی
پنجشنبه 17:30-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه4مهر ماه 1398
⏰ ساعت17:30-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
---------------------------

شروع ترم جدید کلاس مکالمه آلمانی سطح پیشرفته
پنجشنبه 19:30-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه4مهر ماه 1398
⏰ ساعت19:30-18
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------

شروع ترم جدید کلاس ترکی 10 خانم مددکار
پنجشنبه 14-17
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11 مهر ماه 1398
⏰ ساعت14-17
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی 3 آقای کایا
پنجشنبه-14-17
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه4 مهر ماه 1398
⏰ ساعت-14-17
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی 4 آقای کایا
شنبه 15-18
اولین جلسه: 
🗓شنبه6 مهر ماه 1398
⏰ ساعت15-18
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم قربانیان
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه4 مهر ماه 1398
⏰ ساعت13-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 آقای شیخی
پنجشنبه 9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه4 مهر ماه 1398
⏰ ساعت9-12
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1.1خانم مترصد
پنجشنبه9-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه4مهر ماه 1398
⏰ ساعت-9-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
---------------------

شروع ترم جدید کلاس کره ای 6 آقای عبدالهی
پنجشنبه16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11مهر ماه 1398
⏰ ساعت-16-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
--------------------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 5
پنجشنبه 14-17
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11 مهر ماه 1398
⏰ ساعت17-14
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1 فشرده
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه6مهر ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم قربانیان
پنجشنبه 13-10
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه4 مهر ماه 1398
⏰ ساعت13-10
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1 نیمه فشرده خانم امیدوار
یکشنبه - سه شنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه9مهر ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
--------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1.2خانم مترصد
پنجشنبه19-15
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-15
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1  خانم خورشیدی
چهارشنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه10مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3خانم خورشیدی
پنجشنبه 
اولین جلسه: 9-12
🗓پنجشنبه11 مهر ماه 1398
⏰ ساعت9-12
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 6خانم خورشیدی
پنجشنبه 
اولین جلسه:15:30-12:30
🗓پنجشنبه11 مهر ماه 1398
⏰ ساعت15:30-12:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------
 
--------------------------------------
کلاس های آمادگی N4 
ارائه شده توسط استاد تفتی
▶️جمعه 9:30-12:30
ظرفیت بسیار محدود
❌❌❌شروع دوره :جمعه 12 مهر 
علاقه مندان با شماره زیر تماس حاصل فرمایند. 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️66412566
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1.2خانم افقی
پنجشنبه9-13
اولین جلسه: پنجشنبه 11 مهر
🗓پنجشنبه 9-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
--------------------------

شروع ترم جدید کلاس  اسپانیایی 5
چهارشنبه16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه10مهر ماه 1398
⏰ ساعت-16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.2 خانم احسانی
پنجشنبه12-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11مهر ماه 1398
⏰ ساعت-12-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
--------------------------
 

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1  آقای شیخی
شنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓شنبه13مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
--------------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی استانبولی 1
دوشنبه19:30-16:30
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه15مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-16:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی استانبولی 4 آقای آتش
شنبه19:30-16:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه13مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-16:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 آقای ملکی
سه شنبه13-16
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه16مهر ماه 1398
⏰ ساعت-13-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم قربانیان
چهارشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه10 مهر ماه 1398
⏰ ساعت13-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس اسپانیایی 9 آقای غضبان
پنجشنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11مهر ماه 1398
⏰ ساعت-12-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه آلمانی B1.1 دکتر صفیئی 
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11 مهر ماه 1398
⏰ ساعت13-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه آلمانی A2.3 دکتر صفیئی 
پنجشنبه 9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11 مهر ماه 1398
⏰ ساعت9-12
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------------
شروع ترم جدید کلاس  آلمانی A1.1 
دوشنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه15مهر ماه 1398
⏰ ساعت-15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس  آلمانی A1.1 
پنجشنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه11مهر ماه 1398
⏰ ساعت-15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
---------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  B2 نیمه فشرده آقای دکتر صفیئی
یکشنبه - سه شنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه14مهر ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 7 خانم عسگری
سه شنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه30 مهر ماه 1398
⏰ ساعت19-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس  آلمانی A2.1 
یکشنبه15:30-20
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه14مهر ماه 1398
⏰ ساعت-15:30-20
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
-------------------------------
شروع ترم جدید کلاس  مکالمه کره ای سطح مبتدی خانم وزوایی
سه شنبه13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه16مهر ماه 1398
⏰ ساعت-13-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
----------------


شروع ترم جدید کلاس کره ای1 خانم سوهانی
شنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓شنبه13مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
---------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 6 خانم سوهانی
دوشنبه16-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه15مهر ماه 1398
⏰ ساعت-16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای3 آقای عبدالهی
پنجشنبه16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
--------------------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  B1+ نیمه فشرده آقای دکتر صفیئی
دوشنبه - چهار شنبه13-9
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه15مهر ماه 1398
⏰ ساعت9-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
 

----------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی 7  آقای آتش
چهارشنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه10مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی 2 آقای آتش
دوشنبه18-15
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه15مهر ماه 1398
⏰ ساعت-18-15
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 4 خانم زارع پور
چهارشنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
مکان برگزاری کلاس تغییر کرد
------------------------
-شروع ترم جدید کلاس  آلمانی A1.1  خانم صباحی
پنجشنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
زمان شروع کلاس تغییر کرد
---------------


شروع ترم جدید کلاس  آلمانی A1.3 خانم تقوی
چهارشنبه14-18
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه10مهر ماه 1398
⏰ ساعت-14-18
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2  
شنبه15-12
اولین جلسه: 
🗓شنبه13مهر ماه 1398
⏰ ساعت-15-12
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
--------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی10
یکشنبه 14:30-17:30
اولین جلسه
🗓یکشنبه14 مهر ماه 1398
⏰ ساعت14:30-17:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 آقای شیخی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه
🗓سه شنبه16 مهر ماه 1398
⏰ ساعت16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 آقای ملکی
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه
🗓پنجشنبه18 مهر ماه 1398
⏰ ساعت16-13
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی3 آقای ملکی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه
🗓پنجشنبه18 مهر ماه 1398
⏰ ساعت16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 3 خانم زارع پور
پنجشنبه13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-13-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 2 خانم زارع پور
چهارشنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه17مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 4خانم زارع پور
پنجشنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی 2 خانم زارع پور
دوشنبه10-13
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه15مهر ماه 1398
⏰ ساعت-10-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
 

--------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 5
چهارشنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه17مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 2 
پنجشنبه16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-16:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس A2 نیمه فشرده خانم تقوی
یکشنبه -سه شنبه 15:30-19:30 
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه14مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-15:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
--------------------


شروع ترم جدید کلاس روسی 6 
دوشنبه19:30-17
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه15مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-17
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  B1 نیمه فشرده آقای دکتر صفیئی
شنبه - چهار شنبه15-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه13مهر ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
-----------------------------


شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 10 
پنجشنبه-16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
----------------------------
🛑 اطلاعیه عدم برگزاری کلاس
 
📚 کلاس آلمانی A1فشرده
🖊خانم رضایی
🗓روزچهارشنبه 17مهرماه
 
برگزار نمی‌شود.
 
🔺 لطفا در صورت امکان، به دوستان خود نیز اطلاع دهید.
 
مرکز زبان دانشگاه تهران - سایر زبان ها, [07.10.19 11:27]
شروع ترم جدید کلاس روسی 1 خانم محمودی
شنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓شنبه20مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی4 خانم محمودی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه17مهر ماه 1398
⏰ ساعت16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 1
سه شنبه19-16
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه16مهر ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 5 
یکشنبه 15-18
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه21مهر ماه 1398
⏰ ساعت15-18
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------------
کلاس های آمادگی N5 
ارائه شده توسط استاد تفتی
▶️سه شنبه  9:30-12:30
ظرفیت بسیار محدود
شروع دوره سه شنبه 23 مهر ماه
علاقه مندان با شماره زیر تماس حاصل فرمایند. 
☎️66412566
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 12
پنجشنبه 13-10
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه18مهر ماه 1398
⏰ ساعت-13-10
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 7
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه17مهر ماه 1398
⏰ ساعت-16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL