تافل / آیلتس

  • 27 آذر , 1397
  • 1681 نفر
  • کد خبر 100066
ثبت نام تعیین سطح دوره های تافل و آیلتس
 
یکشنبه 98/01/25  ساعت 14:30 الی 16  
 شماره تماس:

66412564


  

نام دوره ساعت و روز کلاس مدت دوره شروع کلاس
PRE _IELTS FOUNDATIONS یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:45 32جلسه  
IELTS 1 یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:46 20جلسه  
+IELTS 1 یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:47 20جلسه  
IELTS 2 یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:48 20جلسه  
+IELTS 2 یکشنبه /سه شنبه 16:30-19:49 20جلسه  
IELTS CRASH دوشنبه /چهارشنبه 16:30-19:52 24جلسه  
 PRE -TOEFL  شنبه / دوشنبه 16:30 - 19:45 32جلسه  
TOEFL CRASH دوشنبه /چهارشنبه 13:00-16:15 24جلسه