برنامه کلاس های زبان زمستان 97

  • 5 آذر , 1397
  • 607 نفر
  • کد خبر 100065


برنامه آلمانی1 ترم زمستان  97 :   
 
آلمانی  A1.1: سه شنبه 16-  20
آقای نادیان مهر
آلمانی  A1.1: یکشنبه 16- 20
آقای نادیان مهر
آلمانی A1 فشرده (30جلسه): شنبه دوشنبه چهارشنبه 15-19
آقای دکتر صفیئی
آلمانی A1 نیمه فشرده (25 جلسه): دوشنبه چهارشنبه 13-9
آقای دکتر صفیئی
 
 
هزینه : 250-545-450 هزار تومان
 
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566


 
برنامه روسی 1 ترم زمستان  97 :   
 
چهارشنبه 15:30-18:30
هزینه : 215 هزار تومان
استاد خانم دکتر رضوانی
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566


 
برنامه کره ای 1 ترم زمستان  97 :   
 
سه شنبه 16- 19
4 شنبه 16-19
5شنبه 15-18
 
هزینه : 215 هزار تومان
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566


 
برنامه چینی ترم١ زمستان 97 
 
پنج شنبه ها:٤:٣٠تا٧:٣٠
هزینه : 265 هزار تومان
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566


 
برنامه ترکی 1 ترم زمستان  97 :   
شنبه 4- 7
هزینه : 215 هزار تومان
استاد Native
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566

 
برنامه اسپانیایی 1 ترم زمستان  97 :
   
پنجشنبه 16:00-19:00
هزینه : 215 هزار تومان
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566برنامه ژاپنی ۱ زمستان ۹۷
🔴خانم صالحی ،پنج شنبه ها ،ساعت 9 تا 12
ژاپنی 1
 
🔴آقای تفتی ،شنبه ها،ساعت 4 تا 7 ،ژاپنی 1
 
🔴آقای تفتی ،چهارشنبه ها ساعت 1 تا 4 ،ژاپنی 1
هزینه : ۲۱۵ هزار تومان
📌 خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566