انتقال برخی از کلاس ها به ساختمان شماره 2

  • 18 مهر , 1397
  • 1170 نفر
  • کد خبر 100061
📢📢📢
 
به اطلاع زبان آموزان محترم می‌رسانیم که کلاس های زیر از این پس در ساختمان شماره ۲ مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه تهران به آدرس:
 
ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
 
برگزار خواهد شد: 
📚📚📚📚
 
 
1.مکالمه روسی خانم دکتر رضوانی روز های یکشنبه 16-17:30
 
2.ژاپنی 8 آقای تفتی پنجشنبه  ساعت 12-15
 
3.ژاپنی 3آقای تفتی پنجشنبه 8:30-11:30
 
4.ژاپنی 2خانم محبی پنجشنبه 9-12
 
5. ژاپنی 1خانم مخبری نیاپنجشنبه 9-  12
 
6. آلمانی A2.1 خانم تقوی پنجشنبه ۱۵-۱۹
 
7.آلمانی A1.1 آقای نادیان مهر پنجشنبه ۱3-17
 
8.کره ای 5 پنجشنبه 16-19
 
9.کره ای ۱  یکشنبه 16-19
 
10. ایتالیایی 1پنج شنبه ۱6-  19
 
11.ایتالیایی 5 پنجشنبه 13-16
 
12.اسپانیایی 5 پنج شنبه 16:15-19:15
 
13.کلاس کره ای ۲پنج شنبه ۱۵-۱۸
 
14. روسی 8پنج شنبه ۱۵-18
 
15. روسی 6پنج شنبه ۱۵-12
 
16. آلمانی A1.2 آقای نادیان مهر پنجشنبه 9-13
 
17. آلمانی A1.2 دکتر صفیئی پنجشنبه ۱۵-۱۹
 
18.آلمانی A1.1 خانم شرفی نسب پنجشنبه ۱۵-۱۹
 
19. کره ای ۲ سه شنبه ۱۶-۱۹
 
20.کره ای ۱  پنجشنبه ۱۵-۱۸
 
21. چینی ۲ آقای قلعه نوعی پنجشنبه۱۴-۱۷
 
22.چینی یک پنجشنبه۱۷-۱۹:۳۰
 
23.روسی یک پنجشنبه۱۲-۱۵
 
24.چینی 3 خانم داوودی سه شنبه 16-19
 
25.روسی  10 خانم کنی  پنجشنبه
 
26. روسی 13 خانم کنی پنجشنبه
 
27.آلمانی A1.1 خانم احسانی پنجشنبه -9-12
 
28.کره ای 5 پنجشنبه 16-19
 
29.روسی 13 خانم محمودی پنجشنبه9-12
 
30. گرجی 1 آقای ناگلیانی یکشنبه 16-19
 
31.آلمانی A2.2 خانم احسانی 15-19
 
فهرست تکمیلی کلاس‌های انتقال یافته به ساختمان ۲ متعاقبا به اطلاع شما خواهد رسید. 
 
☎️ +982166412566
🆔 @UTLCL