اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌ها یا عدم تشکیل جلسات

  • 8 مهر , 1397
  • 1441 نفر
  • کد خبر 100060
تاریخ شروع دوره روز ساعت کلاس
97/7/8 یکشنبه 12:30-15:30 ژاپنی 1 خانم کوبایاشی
97/7/8 یکشنبه 15-19 آلمانی A1 فشرده آقای دکتر صفیئی 
97/7/7 شنبه 15-19  آلمانی فشرده B1
97/7/5 پنجشنبه 9-12 ژاپنی11 خانم کوبایاشی
97/7/12 پنجشنبه 13-16  ژاپنی10خانم کوبایاشی
97/7/12 پنجشنبه 16-19  ژاپنی6خانم کوبایاشی
97/7/18 چهارشنبه 16-19 کره ای ۱ 
97/7/12 پنجشنبه 15-19  آلمانی A1.1 خانم شرفی نسب
97/7/12 پنجشنبه 9-13  A1.1 خانم احسانی
97/7/12 پنجشنبه 12-15 روسی یک
97/7/12 پنجشنبه 17-19:30 چینی 1
97/7/12 پنجشنبه 14-17  چینی ۲ آقای قلعه نوعی
97/7/10 سه شنبه 16-19 چینی ۳
97/7/10 سه شنبه 9-13  آلمانی A1نیمه فشرده خانم نیازاده
به اطلاع زبان آموزان می رسانیم این کلاس هفته آینده 97/07/19 تشکیل می شود. پنجشنبه 15-19  آلمانی  A۲.۱ خانم تقوی
97/7/19 پنجشنبه 15-18 کره ای ۱ 
97/7/17 سه شنبه 16-19 کره ای ۲
97/7/18 چهارشنبه 16-19 کره ای ۲
97/7/19 پنجشنبه 15-18 کره ای 2 
97/7/14 شنبه 13-16 ژاپنی 2
97/7/14 شنبه 15-18 ترکی 1 آقای کایا
97/7/12 پنجشنبه 9-13 المانی A1.2  آقای نادیان مهر
97/7/12 پنجشنبه 15-19 آلمانی A1.2 دکتر صفیئی