دوره آیلتس / تافل

  • 4 شهريور , 1397
  • 1453 نفر
  • کد خبر 100055
دوره های جدید آیلتس :

دوشنبه / چهارشنبه ساعت 16:30تا19:45 شروع دوره 9 مهر

دوره های جدید تافل :

یکشنبه / سه شنبه ساعت 12 تا 15:15 شروع دوره 20 شهریور 
دوشنبه / چهارشنبه ساعت 13 تا 16:15 شروع دوره 26 شهریور

شماره تماس: 66412565----------------------------------------------------------------

دوره تک مهارتی writing & speaking :

دوشنبه / چهارشنبه 13:00 تا 16:15

طول دوره : 3 هفته