دوره آیلتس و تافل

  • 4 شهريور , 1397
  • 3771 نفر
  • کد خبر 100055
  روز ساعت تاریخ شروع
تافل فشرده (دوره 13) یکشنبه/سه‌شنبه 12:15 – 15:30 1 آبان
تافل فشرده (دوره 14) دوشنبه/چهارشنبه 13:00 – 16:15 28 آبان
 

  روز/ساعت تاریخ شروع
pre-IELTS (1) یکشنبه (16:30-19:45) / پنجشنبه (15:45-19:00) 22 آبان
pre-IELTS (2) یکشنبه (16:30-19:45) / پنجشنبه (15:45-19:00) 22 آبان
آیلتس (دوره 13) دوشنبه / چهارشنبه (16:30-19:30) 28 آبان