تعیین سطح ترم پاییز 97

  • 30 مرداد , 1397
  • 2489 نفر
  • کد خبر 100054

تاريخ تعيين سطح ترکی استانبولی
روز ٤شنبه
٢١شهريور
ساعت16:30
-------------------------------

 
تاریخ تعیین سطح زبان روسی    
       
 دوشنبه 97/06/19  17:00-  18:30
چهارشنبه 97/06/21  17:30-18:30 
-------------------------------


تاریخ تعیین سطح زبان کره ای 
 25 شهریور  ساعت 15:00-  16:00
2 مهر      ساعت 16:00-17:00
5 مهر     ساعت 16:00 -17:00
-------------------

تاریخ تعیین سطح زبان اسپانیایی
پنجشنبه 97/6/22  ساعت 16:00-16:30

---------------------

تعیین سطح  زبان ژاپنی


 
97/06/25   12:00-13:00
97/07/01  12:00-13:00