اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌ها یا عدم تشکیل جلسات

  • 11 ارديبهشت , 1397
  • 718 نفر
  • کد خبر 100044
  تاریخ اطلاعیه شرح نام دوره روز ساعت مدرس تاریخ اولین جلسه تاریخ جلسه‌ی کنسل شده
1 1397/2/11 شروع دوره Free Discussion Intermediate پنج‌شنبه 12:15 - 15:30   1397/2/13 ----------
2 1397/2/11 شروع دوره Free Discussion Advanced پنج‌شنبه 15:45 - 19:00 دکتر نجابتی 1397/2/13 ----------
3 1397/2/11 کنسلی جلسه روسی 4     خانم قلعه‌بندی ---------- 1397/2/13
4 1397/2/13 کنسلی جلسه روسی 9 پنج شنبه 9-12 خانم دکتر رضوانی ---------- 1397/2/13
5 1397/2/13 کنسلی جلسه روسی 1 پنج شنبه 12-15 خانم دکتر رضوانی ----------- 1397/2/13
6 1397/2/19 شروع دوره I2 پنج شنبه 12 - 15 خانم  نادیان مهر 1397/2/20 --------------
7 1397/2/20 جبرانی دوره روسی 1 چهارشنبه 13-19 آقای گرشاسبی 1397/2/26