تعیین سطح سایر زبان ها

  • 5 اسفند , 1396
  • 772 نفر
  • کد خبر 100039
تاریخ تعیین سطح سایر زبان ها

تاریخ تعیین سطح زبان روسی :

  
پنج شنبه             96/12/10          15:30 - 16:30
   پنج شنبه             96/12/17          15:30 -  16:30
 
تاریخ تعیین سطح زبان ترکی استانبولی :

  پنج شنبه          96/12/10          13:30 - 14:15

تاریخ تعیین سطح زبان اسپانیایی : 

 شنبه             96/12/12          15:30 - 16:00
 پنج شنبه        96/12/17         12:00 -  12:30

تاریخ تعیین سطح زبان ژاپنی  :

شنبه             96/12/12          15:00 - 16:00 تاریخ تعیین سطح کره ای :


شنبه             96/12/12          14:30 - 15:30
چهارشنبه      96/12/23          14:30 -  15:30


 
تاریخ تعیین سطح زبان چینی :
 
شنبه                 96/12/19          15:00 - 17:00
یکشنبه             96/12/20          15:00 - 17:00
دوشنبه             96/12/21          15:00 - 17:00