آزمون آزمایشی Tef

  • 12 مرداد , 1396
  • 1269 نفر
  • کد خبر 100028
  • شبیه سازی آزمون اصلی
  • تعیین سطح مهارت های چهار گانه به صورت مجزا 
  • امکان شرکت در یک یا چند مهارت به انتخاب داوطلب
  • کسب تجربه و آشنایی با بخش های مختلف آزمون
  • تعیین سطح دقیق براساس شاخص های آزمون اصلی
شرکت در این آزمون به افرادی که برای اولین بار در امتحان اصلی شرکت می کنند و داوطلبین محترمی که به هر دلیل دچار اضطراب امتحان هستند توصیه می گردد .

زمان برگزاری آزمون : پنجشنبه ها

محل برگزاری آزمون : مرکز شماره 3 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

شماره تماس : 6-66412564

هزینه آزمون :

یک مهارت 60 هزار تومان
دو مهارت 100 هزار تومان
چهار مهارت 160 هزار تومان