مشکل درگاه پرداخت اینترنتی

پرداخت شهریه بصورت حضوری

تخفیف ویژه

جزئیات تخفیف شهریه

آزمون آزمایشی Tef

آشنایی با بخش ها و مهارت های آزمون تف و تعیین سطح داوطلبان

تعیین سطح

زمان و تاریخ تعیین سطح بعدی