آزمون آزمایشی Tef

آشنایی با بخش ها و مهارت های آزمون تف و تعیین سطح داوطلبان

تعیین سطح

تعیین سطح بعدی مرکز زبان طالقانی در بهمن‌ماه

تخفیف ویژه

جزئیات تخفیف شهریه