درباره ما

banner

مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده زبان‌ها وادبیات خارجی دانشگاه تهران در راستای ارتقاء سطح علمی دانش زبانی زبان آموزان، دانشجویان،  سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و کلیه مراکزی که به نحوی با خارج از کشور در ارتباط هستند و نیز ایجاد تعامل بین دانشگاه و قشرهای مختلف جامعه، مراکز آموزش‌های آزاد را با بهره‌برداری از مدرسین دانشگاه، دانشجویان تراز اول دکتری و فارغ‌التحصیلان رشته‌های تدریس زبان پایه گذاری نمود که در این مراکز زبان‌های مختلفی تدریس می‌شوند.