فرانسه

banner

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 
-------------------

تعیین سطح زبان فرانسه
تعیین سطح ترم پاییز
شنبه 3 شهریور 15.30 - 14.00 

 

---------------------

   
کلاسهای ترمیک و فشرده :
دوره های چهار مهارتی، متد Le nouveau taxi :بیان شفاهی، درک شفاهی، بیان نوشتاری،
درک نوشتاری
(


دوره های خصوصی آمادگی TEF. TCF. Delf
10 جلسه 3 ساعته. در این دوره هر چهار مهارت آزمون دلف در سطح مورد نظر تدریس می گردد.

دوره خصوصی و نیمه خصوصی زبان فرانسه :
این دوره برای یک تا سه زبان آموز می تواند برپا شود.