انگلیسی

banner

دانشگاه تهران در سال 1379 در راستای ارتقاء سطح علمی دانش زبانی زبان آموزان، دانشجویان،  سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و کلیه مراکزی که به نحوی با خارج از کشور در ارتباط هستند و نیز ایجاد تعامل بین دانشگاه و قشرهای مختلف جامعه، این مرکز را با بهره‌برداری از مدرسین دانشگاه، دانشجویان تراز اول دکتری و فارغ‌التحصیلان رشته‌های تدریس زبان پایه گذاری نمود.