خبرهای دانشگاه تهرانhttp://utlc.ir/دانشگاه زبان تهران شعبه انقلاب و طالقانیCopywrite @ 2010-2019 Basa | University of Tehranخبرهاfaدانشگاه تهران31785http://utlc.ir/http://utlc.ir/img/logo2.pngآغاز ثبت نام ترم بهار 96آغاز ثبت نام ترم بهار 96http://utlc.ir/news/100005/آغاز_ثبت_نام_ترم_بهار_966Wed, 08 Mar 2017 11:29:21 GMT