ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1-1
تعیین سطح ویژه اعضا محترم نظام مهندسی تهران
استاد نامشخص1397/04/27یکشنبه 16:00 تا 18:000150,00062
به اطلاع کلیه داوطلبان محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران میرساند، جهت شرکت در دوره های زبان دانشگاه تهران به نکات ذیل توجه فرمائید.
1-آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در بازه زمانی  تاریخ 97/5/27 تا تاریخ 97/5/31 برگزار میگردد.
لذا پس از انجام ثبت نام آنلاین تاریخ دقیق آزمون به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید.
2-آزمون تعیین سطح زبانهای فرانسه ،آلمانی،عربی و... در بازه زمانی تاریخ 97/5/27 تا تاریخ 97/5/31 برگزار میگردد.
جهت اطلاع از تاریخ تعیین سطح هر زبان پس از انجام ثبت نام آنلاین آزمون تعیین سطح با شماره های6- 66412564
تماس حاصل نمائید.
3-ثبت نام آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی و سایر زبانها هر دو در لینک به آدرس ذیل میباشد.
http://utlc.ir/taleghani/CourseList.aspx?grp=43
4-شروع دوره ها در شهریورماه میباشد.
5-تشکیل هر کلاس منوط به ثبت نام حداقل داوطلبین خواهد بود.
6-محل آزمون تعیین سطح و تشکیل کلاسها در آدرسهای ذیل میباشد.
- خیابان طالقانی - بین خیابان قدس و وصال  
- خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و خیابان شانزدهم، دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی
-