ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1GR1.1-1
زبان آلمانی A1.1
استاد نامشخص1397/07/01پنجشنبه 13:00 تا 17:00502,500,0009
2GR1.1-1
زبان آلمانی A1.1
استاد نامشخص1397/07/01پنجشنبه 09:00 تا 13:00502,500,0009
قابل توجه زبان‌آموزان گرامی، شروع هر دوره تنها از طریق وبسایت و کانال‌ تلگرام مرکز اطلاع رسانی می‌شود. لذا ضروری است زبان‌آموزان گرامی جهت اطلاع از شروع دوره‌ی خود کانال و وبسایت مرکز را مشاهده بفرمایند.