ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1FR1-00-1
Free Discussion 1
استاد نامشخص1397/07/01دوشنبه 16:00 تا 19:002,300,0009
2A2.2-02-1
A2.2
استاد نامشخص1397/07/01پنجشنبه 10:00 تا 13:00482,300,0006
3FR-01-1
Free Discussion 2
استاد نامشخص1397/07/01دوشنبه 16:00 تا 19:002,300,0009
4-1
B1.4
استاد نامشخص1397/07/01سه شنبه 16:00 تا 19:00482,300,0006
5-1
B1.1
استاد نامشخص1397/07/01یکشنبه 16:00 تا 19:00482,300,0009
قابل توجه زبان‌آموزان گرامی، شروع هر دوره تنها از طریق وبسایت و کانال‌ تلگرام مرکز اطلاع رسانی می‌شود. لذا ضروری است زبان‌آموزان گرامی جهت اطلاع از شروع دوره‌ی خود کانال و وبسایت مرکز را مشاهده بفرمایند.