ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1CH1-1
چینی 1
استاد نامشخص1398/01/17دوشنبه 13:00 تا 16:00402,650,0006
2CH1-1
چینی 1
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 13:00 تا 16:00402,650,0006
3CH2-1
چینی 2
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 17:00 تا 20:00402,650,00010
4CH2-1
چینی 2
استاد نامشخص1398/01/17دوشنبه 16:30 تا 19:30402,650,00011
5CH3-1
چینی3
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 16:00 تا 19:00402,650,0007
6CH3-1
چینی 3 کمبریج
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 16:00 تا 19:00402,650,00010
7-1
چینی4
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 13:00 تا 16:00402,650,00010
8CH5-1
چینی 5
استاد نامشخص1398/01/17سه شنبه 16:00 تا 19:00402,650,00010
قابل توجه زبان‌آموزان گرامی، شروع هر دوره تنها از طریق وبسایت و کانال‌ تلگرام مرکز اطلاع رسانی می‌شود. لذا ضروری است زبان‌آموزان گرامی جهت اطلاع از شروع دوره‌ی خود کانال و وبسایت مرکز را مشاهده بفرمایند.