ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1JP1-1
ژاپنی 1
استاد نامشخص1398/01/17شنبه 16:00 تا 19:00402,150,0009
2JP1-1
ژاپنی 1
استاد نامشخص1398/01/17سه شنبه 16:00 تا 19:00402,150,0007
3JP1-1
ژاپنی 1
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 09:00 تا 12:00402,150,0002
4JP1-1
ژاپنی 1
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 16:00 تا 19:00402,150,0006
5JP2-1
ژاپنی2
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 09:00 تا 12:00402,150,0007
6JP2-1
ژاپنی 2
استاد نامشخص1398/01/17چهارشنبه 16:00 تا 19:00402,150,0007
7JP2-1
ژاپنی 2
استاد نامشخص1398/01/17شنبه 16:00 تا 19:00402,150,0007
8JP2-1
ژاپنی 2
استاد نامشخص1398/01/17چهارشنبه 13:00 تا 16:00402,150,00010
9JP3-1
ژاپنی 3
استاد نامشخص1398/01/17یکشنبه 16:00 تا 19:00402,150,00010
10JP3-1
ژاپنی 3 خانم رهبری فر
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 12:30 تا 15:30402,150,00010
11JP3-1
ژاپنی 3 خانم مخبری نیا
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 12:30 تا 15:30402,150,00010
12JP4-1
ژاپنی 4
استاد نامشخص1398/01/17شنبه 12:30 تا 15:30402,150,0009
13JP4-1
ژاپنی 4
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 09:00 تا 12:00402,150,0009
14JP5-1JP4
ژاپنی 5
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 16:00 تا 19:00402,150,00010
15JP5-1JP4
ژاپنی 5
استاد نامشخص1398/01/17سه شنبه 16:30 تا 19:30402,150,00010
16-1
دوره و مرور ژاپنی 1-6
استاد نامشخص1398/01/17دوشنبه 16:00 تا 19:00402,500,00010
17JP8-1JP4
ژاپنی 8
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 16:00 تا 19:00402,500,00010
18JP10-1
ژاپنی 10
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 12:30 تا 15:30402,500,00010
19JP10-1
ژاپنی 12
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 13:00 تا 16:00402,500,00010
20JP10-1
ژاپنی 13
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 09:00 تا 12:00402,500,00010
قابل توجه زبان‌آموزان گرامی، شروع هر دوره تنها از طریق وبسایت و کانال‌ تلگرام مرکز اطلاع رسانی می‌شود. لذا ضروری است زبان‌آموزان گرامی جهت اطلاع از شروع دوره‌ی خود کانال و وبسایت مرکز را مشاهده بفرمایند.