خبرهای دانشگاه تهرانhttp://utlc.ir/دانشگاه زبان تهران شعبه انقلاب و طالقانیCopywrite @ 2010-2018 Basa | University of Tehranخبرهاfaدانشگاه تهران31785http://utlc.ir/http://utlc.ir/img/logo2.pngانتقال شعبه انقلاب به طالقانیانتقال شعبه انقلاب به طالقانیhttp://utlc.ir/news/100036/انتقال_شعبه_انقلاب_به_طالقانی37Wed, 27 Sep 2017 13:58:24 GMTتعیین سطح ترم پاییز 96تعیین سطح ترم پاییز 96http://utlc.ir/news/100030/تعیین_سطح_ترم_پاییز_9631Mon, 07 Aug 2017 11:21:55 GMTثبت نام ترم پاییز 96ثبت نام ترم تابستان 96http://utlc.ir/news/100009/ثبت_نام_ترم_پاییز_9610Tue, 16 May 2017 11:57:14 GMT